Over ons

De Stichting Vrienden van de Wagenbouwers heeft als doel: het financieel en/of materieel ondersteunen van de wagenbouwersgroepen van de Brabantsedag in Heeze, om zodoende de continuïteit van de wagenbouwersgroepen te waarborgen op de midden- en lange termijn, waarbij het verstrekken van de financiële armslag aan de wagenbouwersgroepen voor investeringen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid voorop staat. Verder tracht de stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen, middels het organiseren van evenementen met onder meer inbreng en hulp van de wagenbouwersgroepen.

Het vijfkoppige bestuur bestaande uit: Chris Demes (voorzitter), Johan Doezé (Secretaris), Peter Verharen (Penningmeester) Thijs Verleg en Jan-Willem Vertogen heeft een aantal commissies onder zich geplaatst zoals veiligheid, financiën, public relations, horeca en de afzonderlijke activiteiten van de stichting. De wagenbouwersgroepen zijn alle zestien vertegenwoordigd en worden, net als de Stichting Brabantsedag, tijdig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van de Stichting van de Wagenbouwers.

Plannen

De Stichting Vrienden van de Wagenbouwers heeft voor het dit jaar activiteiten op de kalender staan, om geld te genereren voor de zestien wagenbouwersgroepen die jaarlijks meedoen aan de cultuurhistorische optocht de Brabantsedag in Heeze


  • Spijkerspelen 2022: Op zondag 12 Juni 2022 zullen de jaarlijkse spijkerspelen weer gehouden worden op Sportpark 't Lambrek te Heeze. Organisatie is in handen van Vriendenkring De Rijten i.s.m. Stichting Vrienden Wagenbouwers.

Nieuws

De theaterparade van de Brabantsedag heeft al twee jaar niet kunnen plaatsvinden. Stichting Vrienden Wagenbouwers heeft in deze periode al een paar acties gehouden om extra geld te genereren voor de wagenbouwers. De kosten van de wagenbouwersgroepen lopen namelijk, ondanks dat de parade niet gehouden kon worden, wel door. Zo wil Stichting Vrienden Wagenbouwers de wagenbouwers een extra steuntje in de rug geven.

Sinds eind februari is Stichting Vrienden Wagenbouwers gestart met een crowdfunding actie. Met het kleine bedrag van ten minste €1,50 kun jij de wagenbouwers al helpen. En alle kleine bedragen vormen tezamen dan vervolgens een mooi groot bedrag. Wil je meer dan €1,50 doneren? Dat mag ook! Graag zelfs.

Contact

Voor vragen en opmerkingen aan de Stichting Vrienden van de Wagenbouwers kunt u een e-mail sturen naar het bestuur van de Stichting: info@vriendenwagenbouwers.nl

Postadres:
Bestuur Stichting Vrienden van de Wagenbouwers
T.a.v. secretariaat
P/a: Kruiseik 9
5591 LJ Heeze

     
Volg ons ook op:
 

KvK: 66562627
Bankrekeningnummer: NL97 RBRB 0205 0372 75
Naar home